Καινοτομία

Το CUBES θεωρείται καινοτόμο για τους εξής λόγους:

 • Αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερες λύσεις που βασίζονται στον άνθρωπο και για πολιτικές προσανατολισμένες στον άνθρωπο, καθώς στο πλαίσιο του CUBES τα μέλη της κοινότητας αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτιστική διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.
 • Υποστηρίζει προσεγγίσεις "από τη βάση προς την κορυφή" όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των τοπικών φορέων και κοινοτήτων. Ιδιαίτερα, το CUBES στοχεύει σε πολλαπλά προφίλ και ανάγκες στο πλαίσιο των κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας την αξία των διαφορετικών τομέων της κοινωνίας στην αειφόρο αξιοποίηση των πολιτισμικών αγαθών. Κατά συνέπεια, το CUBES στοχεύει στην ενίσχυση των ποικίλων φορέων της κοινωνίας -συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, των ιδρυμάτων, των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών κ.λπ.- μέσω συγκεκριμένων και εμπλουτισμένων δράσεων δημιουργίας ικανοτήτων.
 • Προωθεί την πρακτική της ανάθεσης σε συγκεκριμένα μέλη της κοινότητας του ρόλου του μέντορα και του οδηγού, ως καινοτόμο στοιχείο με μεγάλη δυναμική μεταφοράς τεχνογνωσίας.
 • Συνδυάζει τις καλύτερες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για την υποστήριξη διαφορετικών πληθυσμών στον τομέα των online πλατφόρμων εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες παρέχονται μέσω εξελιγμένων εργαλείων ΤΠΕ και αναπτύσσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Πρόκειται για ένα ισχυρό στοιχείο καινοτομίας, καθώς το έργο CUBES αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση και εφαρμόζει όλους τους «ελκυστικούς» διαύλους και αποτελεσματικές μεθόδους κατάρτισης με και στις ΤΠΕ.
 • Παρουσιάζει χαρακτηριστικά καινοτομίας, καθώς στοχεύει πολλαπλά προφίλ και ανάγκες στο πλαίσιο των κοινοτήτων, δεδομένου ότι κάθε κοινότητα δεσμεύεται με διαφορετικό τρόπο απέναντι στους πολιτισμικούς πόρους της.
 • Στηρίζεται σε καλά δομημένες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
 • των πολιτικών, των προκλήσεων και των ευκαιριών για τις τοπικές κοινότητες και των ικανοτήτων τους στην πολιτιστική διαχείριση,
 • της αειφόρου ανάπτυξης,
 • της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας,
 • της αξιοποίησης της παράδοσης, της φύσης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, του τουρισμού,
 • του εντοπισμού αναδυόμενων κινδύνων στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτισμικό φάσμα και αποτελεσματικών λύσεων. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εγχείρημα καθώς και παγκόσμια αξία όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης και την καθοδηγητική δύναμη των "Ενισχυτών".
 • Μέχρι στιγμής είναι το μόνο έργο που περιλαμβάνει και συνδέει μια σειρά εταίρων που χαρακτηρίζονται από γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένων εταίρων από τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Γαλλία.
 • Δεδομένου ότι ο πολιτισμός αποτελεί πηγή γνώσης και καινοτομίας που τονώνει την έμπνευση και την επιχειρηματικότητα, το CUBES έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελιχθεί με βάση ένα καλά δομημένο μοντέλο, το οποίο είναι έξυπνο, προσαρμόσιμο, βιώσιμο και εμπνευσμένο, με στόχο μακροπρόθεσμα οφέλη με αφετηρία τις τοπικές κοινότητες και επεκτεινόμενο σε ευρύτερα επίπεδα.