Assembly of European Regions (Francuska)

Assembly of European Regions (AER) je najveća neovisna, međuregionalna organizacija u široj Evropi, sa 150 članova regionalnih vlasti iz 32 zemlje. Osnovana 1985. godine, AER je forum za regionalne političare koji će se uključiti u međuregionalnu saradnju i izražavati regionalne interese kao Evropsku razinu, biti prepoznat kao ključni stakeholder na evropskoj sceni i imati koristi od privilegiranih odnosa s glavnim evropskim institucijama i organizacijama. Oslanja se na aktivnu i angažiranu mrežu kreatora politike, stručnjaka iz regija članica, regionalnih vlada i nevladinih organizacija te je također aktivan u različitim partnerstvima i međuregionalnim organizacijama.

Možete naučiti više na:

cubesproject