Ciljne
grupe

Projekt uključuje razne učesnike sa različitim ulogama. Kriteriji za njihov odabir i sudjelovanje temelje se na višedimenzionalnom kontekstu CUBES-a i utvrđenoj potrebi za sudjelovanjem različitih slojeva društva u upravljanju kulturnim resursima – što je postalo vrlo istaknuto i neophodno. U skladu s tim, CUBES-ove ciljne grupe su:

cubesproject