Modul 3: Pisanje prijedloga za grant

Last updated: 21 Jula, 2021

Ciljevi učenja

  • Upoznavanje sa pisanjem prijedloga za grant
  • Upoznavanje sa potrebnim elementima prijedloga granta
  • Specijalizacija za evidentiranje troškova i budžetiranja
  • Razvoj vještina upravljanja budžetom

Metodološki alati

⮚Vježbe samoprocjene

⮚Interaktivni sadržaj

⮚Aktivno učenje

⮚E-učenje

⮚Audiovizualni materijal

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject