Modul 3: Strateški marketing – brendiranje

Last updated: 15 Septembra, 2021

Ciljevi učenja

Dobrodošli na Modul 3: Strateški marketing – brendiranje!

Brendiranje je integrirani proces marketinga i za njegovu primjenu u praksi potrebno je odgovoriti na niz strateških pitanja: kako, što, gdje, kada i kome planiramo širiti poruku brenda.

Ovaj modul generalno ima za cilj upoznati učenika sa principima i osnovama strateškog upravljanja brendom, i s ulogom brendiranja u kulturnom menadžmentu.

cubesproject