Modul 3: Životni ciklus kulturnog projekta – studija slučaja

Last updated: 15 Septembra, 2021

Ciljevi učenja

  Svaki život ima početak i kraj. Šta bi bio život bez životnih faza? U principu je isto sa svim projektima, bilo da se predmet projekta veže za kulturu, sport, obrazovanje, zdravlje ili ljudska prava. Uvijek imamo početak i kraj projekta, kao i faze. Ovaj modul je prilagođen da pruži širi i osnovni prikaz projeknih faza obuhvaćenih studijom slučaja pod nazivom Instalacija znaka „Sarajevo Susret Kultura“ (2012-2014).

  U ovom modulu ćete naučiti kako:

  • razumjeti sekvencijalne faze životnog ciklusa projekta u projektima vezanim za kulturu;
  • razumjeti šta se događa u svakoj fazi projekta koji se odnosi na kulturu;
  • razumjeti kako se nivo napora mijenja tokom životnog ciklusa projekta;
  • razumjeti kako se mijenja stupanj uticaja i cijena promjene tokom životnog ciklusa projekta

Logo Sarajevo Susret Kultura

cubesproject