Inovacija

CUBES je inovativan zbog niza osnova:

  • politika, izazovi i prilika za lokalne zajednice i njihove kapacitete za kulturnu adminstraciju,
  • održivi razvoj,
  • jačanja lokalne ekonomije,
  • "manipulacije" tradicije, prirode, karakteristika, turizma,
  • identifikacije nastalih rizika (u spektru od društvenih do ekoloških) i efikasnih rješenja. Ovakav pristup cijelom poduhvatu daje poseban značaj, kao i globalnu vrijednost u pogledu sadržaja nastavnog programa i mentorske snage "pobuđivača".
cubesproject