Izjava o autorskim pravima

Čitav audio-vizuelnom materijal je preuzet sa besplatnih internetskih platformi i/ili Youtube kanala, uz primjenu zakona primjerene upotrebe istih bez namjere kršenja bilo kakvih autorskih prava. Ako smatrate da su autorska prava prekršena, kontaktirajte nas na www.cubesproject.eu da bismo stvar riješili na način restorativne pravde.

cubesproject