Mindshift Talent Advisory (Portugal)

Mindshift je start-up HR savjetovanja osnovana 2017. godine u Lisabonu, sa snažnim fokusom na digitalna rješenja. Mindshift djeluje na nacionalnom i međunarodnom tržištu u sljedećim područjima poslovanja:

Možete naučiti više na:

cubesproject