NGO Support Centre (Kipar)

NGO Support Centre je organizacija sa sjedištem u Nikoziji, Kipar, koja predviđa osnaženo, dinamično i odgovorno društvo uz pojačani građanski angažman koji zagovara, štiti i promiče socijalnu pravdu i demokratske vrijednosti. NGO Support Centre radi na sljedećem:

Možete naučiti više na:

cubesproject