O projektu

Projekt CUBES ima za cilj osmisliti i razviti program obuke koji se nudi na inkluzivnoj, interaktivnoj i korisnoj digitalnoj platformi, u cilju stvaranja i širenja znanja o održivoj adminstraciji materijalnih i nematerijalnih kulturnih resursa. Otvoren i dostupan svima, CUBES ima za cilj osnažiti sve sektore društva da posjeduju i upravljaju svojim kulturnim resursima na održiv način, ciljajući i na kulturnu demokratiju i kulturnu održivost. CUBES sufinansira Erasmus +, KA2 Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi, KA204 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih.

Glavni cilj projekta

CUBES teži rješavanju jednog od glanvih pitanja koje postavljaju savremene kulturne politike; naime, potreba za osnaživanjem i uključivanjem različitih sektora društva u upravljanje kulturom. Ovo je pitanje u velikoj mjeri još uvijek nerazvijeno, također zbog nedostatka znanja koje bi omogućilo aktivnije i obrazovanije uključivanje članova lokalnih zajednica u održivu upravu njihovim kulturnim resursima. Ovakav način osnaživanja različitih sektora društva mogao bi poticati osnovno vlasništvo nad kulturnim dobrima, postepeno omogućavajući upravljanje kulturnim resursima u okviru održivosti.

Doprinos projekta

Otvorene i inovativne prakse u digitalnom dobu

CUBES promovira inovativne metode i pedagogije, razvijajući digitalne materijale i alate za učenje kao i akcije koje podržavaju učinkovito korištenje IT tehnologija u obuci odraslih i promoviraju nove tehnologije kao pokretače poboljšanja politika obuke. Uz to, CUBES se bavi ovim prioritetom, jer njegov fleksibilan digitalan razvoj omogućava lako prilagođavanje u više konteksta i u mnogim slučajevima i više primatelja, poboljšavjaući na taj način digitalnu integraciju u učenju, podučavanju i obuci na svim nivoima i podržavajući održivost i kompatibilnost s nadolazećim digitalnim izazovima.

Podrška pojedincima u sticanju i razvoju osnovnih vještina i ključnih kompetencija

Ovaj prioritet je povezan sa sadržajem i aktivnostima CUBES-a, jer će pojedinci, članovi lokalnih zajednica i organizacija steći znatne vještine i kompetencije u pogledu održivog razvoja vlastite zajednice, i znanja o efikasnoj eksplotaciji kulturnih resursa.

Društvena i obrazovna vrijednost Europske kulturne baštine, njen doprinos otvaranju novih radnih mjesta, ekonomskom rastu

Projekt se fokusira na vrijednost kulture za lokalne zajednice, ekspanziju znanja i vještina sudionika i ciljne skupine koji se odnose na doprinos kulturnih resursa lokalnom rastu.

cubesproject