Predmet 2

Preglednik

Kulturna kompetencija & Umrežavanje

Uvod

Kulturna kompetencija je sposobnost da cijenimo, razumijemo i komuniciramo s različitim kulturama i kulturnim resursima. U ovom predmetu naučit ćete važnost kulturne kompetencije i umrežavanja. Proučavat ćete kulturu u cjelini i steći vrijedne vještine u vezi umrežavanja za kulturnu administraciju. Na kraju ovog predmeta od vas će se očekivati da razumijete savremene pristupe kulturnim kompetencijama, te kako komunicirati s različitim kulturama umrežavanjem i obrazovanjem. Takođe, moći ćete da procijenite i primjenite akcije za unapređenje održivog upravljanja kulturnim resursima u okviru Agende za održivi razvoj do 2030. godine.

Modul 1: Uvod u kulturnu kompetenciju

Modul 2: Umrežavanje u kulturnim postavkama

Modul 3: Kultura kao stub održivog razvoja (Agenda 2030 i Kulturna adminstracija)

Slobodan

Modul 1: Uvod u kulturnu kompetenciju

Slobodan

Modul 2: Umrežavanje u kulturnim postavkama

Slobodan

Modul 3: Kultura kao stub održivog razvoja (Agenda 2030 i Kulturna adminstracija)

cubesproject