Predmet 3

Preglednik

Marketing - kulturni rad

Uvod

Marketing stvara konkurentsku prednost za organizacije, kompanije, lokalne vlasti i zajednice koje rade u kulturnom sektoru. Kulturna administracija ovisi o efikasnoj komunikaciji i brendiranju. Ovaj predmet usredotočit će se na ključne principe i strategije koji se koriste u marketingu u kulturnom sektoru i pružit će korisne informacije u vezi s digitalnim alatima koje primjenjuju relevantni stejkholderi. Na kraju ovog predmeta od vas će se očekivati da razumijete osnove marketinga i koncept kulturnog tržišta, upoznate se s upotrebom različitih obrazovnih metoda i alata za komunikaciju i marketinške planove i steknete znanje o važnosti brendiranja u kulturnom menadžmentu.

Modul 1: Uvod u marketing i marketinško planiranje

Modul 2: Komunikacijsko planiranje i upotreba digitalnih alata

Modul 3: Strateški marketing – brendiranje

Slobodan

Modul 1: Uvod u marketing i marketinško planiranje

Slobodan

Modul 2: Komunikacijsko planiranje i upotreba digitalnih alata

Slobodan

Modul 3: Strateški marketing – brendiranje

cubesproject