Rezultati projekta

Pregled dokumenata i mapiranje parametara
Sljedeći stubovi će biti dovršeni u dokumentu o istraživanju i pregledu literature:

Nastavni plan za poticanje kulturne adminstracije i održivosti
CUBES razvija nastavni plan i program koji će se baviti brojnim glavnim obrazovnim temama o genaralnim temama održivog upravljanja kulturnim resursima:

Digitalna alatna kutija i resursi

Vodič metodoloških pristupa za edukatore
Kao podrška razvijenom nastavnom programu razvijat će se i sljedeće:

Dokumenti o politici
Rezimirajući postupke i isporuke CUBES-ovih proizvoda, cilj ovog dokumenata o politici je informisanje o kreiranju politika kombinovanjem prakse i teorije, akademskog znanja i izrade politika.

Multiplikativni događaji (nacionalni seminari, info dani, radionice, završna konferencija)
Radi praktične disiminacije projekta i potrebnih povratnih informacija, multiplikativni događaji će se organizovati u svakoj zemlji učesnici projekta kako bi se izgradio krug uticaja, potaknula promocija, te pružila višestruka podrška CUBES projektu. Komplementarno svom informativnom karakteru, ovi događaji su orijentisani ka praktičnom nivou i specifičnom društvenom kontekstu, jer svaka država predstavlja karakteristike svojih zajednica, kulturne resurse i stope održivosti.

cubesproject