Sarajevo Susret Kultura (Bosna i Hercegovina)

Sarajevo Susret Kultura (SSK) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2012 sa ciljem da promoviše Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao epicentar kulturne raznolikosti u jugoistočnoj Evropi. Naša puka svrha postojanja od osnivanja je doprinjeti razvoju kulturnog turizma jačanjem nacionalnog kulturnog identiteta i turističkih mreža s ciljem jačanja pozitivnog imidža i boljeg razumijevanja zemlje. Na individualnom nivou pružamo transfer znanja i poboljšanje profesionalne kvalifikacije zaposlenih u sferama turizma i kulturnog sektora. Na institucionalnom nivou pružamo podršku usmjerenu na efikasnost kulturnih institucija kroz projekte koji vode ka njihovom jačanju i razvoju. Na općem nivou podržavamo metode poboljšanja i procesa koristeći sve raspoložive resurse i bitne kompenente za razvoj kulturnog turizma. Preko dvadeset pet godina kolektivnog iskustva našeg osoblja u upravljanju projektima, razvoja visokog obrazovanja, kulture, sporta i turizma je baza koja nudi profesionalan i inovativan pristup u navedenim oblastima, djelujući kao katalizator rasta.

Možete naučiti više na:

cubesproject