Tema 1 Korisne definicije

Kultura

Kultura predstavlja vrijednosti, pravila i tradiciju, koje utječu na način na koji zajednica misli, djeluje, ponaša se i percipira svijet.

Kulturna kompetencija

Takođe poznata i kao interkulturalna kompetencija, sposobnost je osobe da efikasno komunicira i razvije zdrave odnose s ljudima iz različitih kulturnih sredina podizanjem empatične svijesti i njegovanjem kognitivnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina.

Kulturna procjena

To je proces koji vodi do sticanja kulturne kompetencije kroz istraživačke metodologije (npr. upitnici/ankete). Pomaže osobi da razmisli o svojoj samosvijesti i karakteristikama svake kulture s kojom dolazi u kontakt.

Kulturna inteligencija (CQ)

Procjenjuje kako ljudi iz različitih kulturnih sredina surađuju, prihvaćajući to da svi ljudi bez obzira na dob mogu razviti vještine i prakse koje ih čine kulturno inteligentnima. Razvoj CQ dovodi do smanjenja socijalne isključenosti, te do povećanja međusobnog razumijevanja.

Source: www.pexels.com

Kulturna inteligencija, “CQ”: koliko ste kulturni inteligentni

 • Sposobnost pojedinca da oblikuje svoje ponašanje djelujući efikasno i s poštovanjem u multikulturalnom okruženju.
 • Osoba sa niskim indeksom CQ nije u stanju da procijeni informacije dobijene od ljudi iz različitih kulturnih sredina i komunikacija s takvom osobom je obično nefunkcionalna.
 • Suprotno tome, visok indeks CQ povećava produktivnost osobe na radnom mjestu i poboljšava njene pregovaračke vještine. Shodno tome, kompanije imaju tendenciju da ispituju mogu li zaposlenici – iz različitih kulturnih sredina – efikasno sarađivati.

“CQ” se izračunava ispitivanjem sljedećih kriterija:

 • čovjekova unutarnja želja za otkrivanjem različitih kultura,
 • razumijevanje kulturnih razlika, neko s kim se može stupiti u kontakt
 • osjećaj fleksibilnosti
 • ponašanje prema ljudima različitog kulturnog porijekla

Kulturna inteligencija

Kulturna santa leda Edwarda T. Halla

Paralelizam kulture s ledenim brijegom:

Da je kultura društva santa leda, bilo bi vidljivih aspekata iznad vode, ali postoji veći dio skriven ispod površine.

 • Vanjski ili svjesni dio kulture: ono što možemo vidjeti, vrh ledenog brijega, uključuje ponašanje i neka uvjerenja.
 • Unutarnji ili podsvjesni dio kulture: nalazi se ispod površine društva, uključuje neka uvjerenja, vrijednosti, obrasce I mišljenja koji definiraju naše ponašanje.
 • Postoje značajne razlike između svjesne i podsvjesne kulture.

Vanjski

 • Implicitno naučeno
 • U nesvijesti
 • Teško za promjenu
 • Subjektivno znanje

naspram

Unutrašnjeg

 • Eksplicitno naučeno
 • Svjesno
 • Lako se mijenja
 • Objektivno znanje

Šta znači kulturna kompetencija?

 • Sposobnost osobe za efikasnu interakciju, rad i razvijanje značajnih odnosa s ljudima iz različitih kulturnih sredina
 • CC akvizicija je dugoročan proces.

Neophodni elementi za sticanje CC:

 • ostvarivanje kulturnog identiteta,
 • pozitivan stav prema kulturnim razlikama – prihvatanje različitosti,
 • znanje o različitim kulturnim praksama i percepcijama (npr. različita historija, religija, vjerovanja, itd.),
 • razvoj interkulturalnih vještina (višestruke koristi, npr. izgradnja odnosa povjerenja i odanosti između ljudi iz drugih kultura).
cubesproject