Poglavlje 1 Uvod u marketing

Pojam „marketing“ potječe od riječi „tržište“. To je proces komuniciranja, promocije i povezivanja proizvoda s tržištem na način koji stvara profit, te zadovoljava potrebe i organizacije i tržišta.

Suprotno uobičajenom uvjerenju da je marketing sve oko prodaje, oko 1960-ih (i prilično inovativno za to vrijeme) savjetnik, edukator i autor Peter Drucker izjavio je da je „cilj marketinga učiniti prodaju suvišnom“. Na taj je način uveo pristup marketingu usmjeren na kupca koji se fokusira na to da se kupca najprije zaista dobro upozna i razumije, tako da im proizvod ili usluga savršeno odgovaraju – i tako se prodaje.

Ovaj pristup usmjeren na kupca posebno je važan za kulturni sektor. Zaista, kulturne usluge i proizvodi moraju biti naučno, obrazovno, estetski ili kulturno značajni, ali one/oni također moraju pronaći i svoju publiku – primaoce. U suprotnom, kulturna organizacija ne ispunjava svoju društvenu misiju; da širi kulturu svima bez izuzetaka. 

Nadalje, organizacija će izgubiti svoju publiku, a nakon toga odane ljude i fondove, što će omesti organizacijski potencijal da stvori značajne i inovativne kulturne proizvode – prilično začarani krug!

Imajući to u vidu, u neprofitnom kulturnom sektoru i dalje postoji suzdržanost prema korištenju marketinških tehnika i – ponekad neutemeljen – optimizam da je kvalitet kulturnog proizvoda sam po sebi dovoljan da privuče ciljnu skupinu. Uprkos tome, zbog smanjenja financiranja, te sve veće konkurencije brojnih slobodnih aktivnosti i drugih izvora koji se bore za pažnju ljudi, kulturne organizacije se sve više okreću kulturnom marketingu. Na ovaj se način nadaju da će promovirati svoju važnost, zadržati svoju publiku, privući nove posjetitelje i efikasnije povezati svoje kulturne proizvode sa „tržištem“.

Kako se definira „tržište“? Tržište se mora sastojati od postojećih ili potencijalnih kupaca, s kupovnom moći i neispunjenim potrebama.

cubesproject