Tema 1 Budžet: definicija i potreba

DEFINICIJA

Budžet je kvantitativno izražavanje akcionog plana, alat za koordinaciju i implementaciju programa.

Najefikasniji način suočavanja sa promjenjivim okolnostima tokom organizacije je uspostavljanje akcionog plana, dobro osmišljenog sistema pripreme budžeta za prihode i troškove.

✔Predstavlja “kompas” za akciono dizajniranje organizacije.
Doprinosi definisanju i ostvarivanju ciljeva.

✔Nudi sredstva za mjerenje stvarnog rezultata bilo koje radnje/ aktivnosti.

✔Omogućava menadžerima da nadgledaju, kontrolišu i usmjeravaju aktivnosti poslovanja.

Image source: https://www.pexels.com/

cubesproject