Tema 1 Ideja – pisanje koncepta

Razvoj ideje započinje identifikacijom kontrolnih tački, i pravljenje liste šta treba ostvariti u svakom koraku zamišljenog projekta, što je i osnova za početak.

Svaka kontrolna tačka daje mogućnost i šansu da procjenimo kvalitet i implementaciju naše ideje. Na kontrolim tačkama možemo vršiti korekciju i našu ideju prilagođavati stvarnim potrebama. U nastavku donosimo osnovne početne kontrolne tačke (iz kojih se generišu mnoge druge) i koje nam pomažu da potencijalnu ideju pretvorimo u projekt:

 • Dizajn i prototip – kreiranje pisanog projekta, koristeći se svim potrebnim alatima.
 • Finansiranje – pregled potrebnog budžeta za pokretanje i implementaciju naše ideje pretvorene u projekt.
 • Pregled realizacije aktivnosti uz pregled potrebnog resursa.
 • Marketing i komunikacija s okolinom – na koji će način naš projekt biti prihvaćen. Definisanje budućih partnera i promocija projekata.
 • Kontrolne tačke predstavljaju proces „predviđanja“ projekta, pored pokretanja, planiranja, izvršavanja, praćenja i kontrole zatvaranja projekta, kao sastavnim dijelovima procesa planiranja.(Radjo & Mujkic,2018)
 1. Naslov i vrsta projekta:

Imenujte svoj projekt što je jednostavnije moguće, te ga povežite sa vašim širim i glavnim ciljem

2 Širi ciljevi projekta:

Širi cilj je vaša vizija / jasna šira slika o vašoj projektnoj ideji.

To bi trebalo biti najviše 3 rečenice.

 1. Glavni ciljevi projekta:

Glavni ciljevi uglavnom se odnose na vaš projektnu misiju i ciljeve.

Vaše izjave trebaju biti usklađene sa širom projektnom slikom i konačnim očekivanim ishodima projekta

 1. Obrazloženje projekta:

Kratko objašnjenje o potrebama i mogućnostima realizacije projekta.

 1. Ciljne grupe/ korisnici/partneri
 • Korisnici
  Partneri
 1. Trajanje aktivnosti
 2. Lista aktivnosti:
 3. Ukupan iznos projekta potreban za implementaciju projekta:
 4. Iznos projekta tražen od donatora / bespovratnih sredstava:
cubesproject