Tema 1 Jačanje kulturne kompetencije

  1. Adekvatna komunikacija
  • Samoprocjena: kritički odnos prema vlastitim preferencijama i predrasudama doprinosi spoznaji da svi ljudi imaju svoja uvjerenja / stereotipe i shodno tome prihvaćanju različitosti.
  • Aktivno slušanje: omogućava sagovorniku da se usredotoči na diskusiju, da razjasni detalje i pita, iznova i iznova, stvarajući odnos povjerenja sa sagovornikom.
  • Empatija: umjetnost razumijevanja i osjećaja situacije drugog, bez nužnog značenja da se slažemo.

Osnovne faze aktivnog slušanja:

  • iskreno zanimanje za pojedinca / grupu ljudi
  • pažnju na sagovornika
  • izbjegavanje oštrih izjava i napora da se razumije stav drugog
  • stvaranje povoljnog okruženja za sagovornika / ohrabrenje za nastavak diskusije
  • održavanje očnog kontakta sa sugovornikom / istinski interes za diskusiju
  1. Znanje

Socijalno istraživanje pokazalo je da će naše vrijednosti i uvjerenja o jednakosti, možda i nehotice, biti kontradiktorne našem ponašanju.

-Mnogi ljudi su pristrani prema različitosti zbog nedostatka znanja.

-Osnovno znanje vlastite kulture prvi je korak ka upoznavanju i razumijevanju drugih kultura.

-Poruka u razgovoru mora biti prilagođena kulturi i pozadini sagovornika.Poštovanje kulturne raznolikosti jedini je način da budemo univerzalni (Irina Bokova)

Studija slučaja: Irina Georgieva Bokova

– Bugarska političarka i bivša generalna direktorica UNESCO-a

-Ukazala je na važnost višejezičnosti i kulturne raznolikosti u obrazovanju.

–  Podržala je proučavanje lokalnih jezika i njihove posebne kulture. Ona vjeruje da će znanje o okolišu, biodiverzitetu i održivom razvoju dovesti do dubljeg razumijevanja globalnih pojava.

“Svi su jezici jednaki. Ljudski razvoj nije moguć ako ne poštujemo ono što nas čini ljudima, našim jezikom i kulturom”.

cubesproject