Tema 1 Marketinške strategije

Strategije marketinga kulturnog nasljeđa

Atraktivno i zanimljivo nacionalno kulturno nasljeđe pruža značajnu dodatnu vrijednost državi i lokalnim zajednicama. To zahtijeva dobro razumijevanje marketinškog nasljeđa jer uspjeh na lokaciji nasljeđa očito ovisi o tome je li nasljeđe sposobno angažirati potrošače
Jureniene and Radzevicius (2014)

Konkretno, marketing:

✔ je ključni sektor za organizacije ili kompanije koje rade sa naslijeđem i okolišem.
 doprinosi napomeni o tome kako se ponuditi tržištu (uloga prodaje).

✔ ima za cilj razviti i ponuditi određenu vrijednost korisničkom iskustvu i zadovoljstvu kupaca

Rezultat je:

✔Postizanje održivog razvoja od strane kulturnih institucija koje formulišu tržišnu orijentaciju i kulturu potrošača.

Uloga marketinga je fundamentalna za kulturni sektor, jer je to najsnažniji način koji omogućava kulturnim institucijama da se povežu sa svojom ciljnom publikom. Prvi korak za izgradnju učinkovite marketinške strategije je izrada komunikacijskog plana.

cubesproject