Tema 1 Praćenje projekta

Nakon što je misija izvršena, to nije i ne bi trebao biti kraj.

Ovo je samo kraj početka i nove Vizije i Misije donijet će nove vrijednosti, nove inicijative i zasigurno nove projekte zasnovane na našim realnim idejama.

Sa novom vizijom danas, Sarajevo Meeting of Cultures nije samo znak, to je pokret, organizacija sa jasnom misijom i ciljevima.

cubesproject