Tema 1 Projektni menadžment: definicija

Nastala početkom 20. vijeka, doživjela razvoj 1950-tih godina i svoje početke imala u polju inženjerstva, projektni menadžment je disciplina koja je međusobno povezana, ali u isto vrijeme i različita od menadžmenta.

Projektni menadžment uključuje proces upravljanja timom koji će implementirati projekt u okviru zadatih ograničenja opsega, vremena, kvaliteta i budžeta. To znači da se projektnom timu dodjeljuju i da rade sa određenim inputima (budžet, ljudski resursi, materijali, infrastruktura, softver, itd.) na ostvarenju postavljenih ciljeva, kako bi se postigli rezultati (materijalni ili nematerijalni), koji ispunjavaju unaprijed definisane kvantitativne i kvalitativne zahtjeve unutar zadatog vremenskog okvira (rokovi).

Dakle, Projekt je privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat unutar zadatih ograničenja. To je prepoznatljiva razlika između Projektnog menadžmenta i Menadžmenta: privremena priroda projekta u suprotnosti je sa polutrajnim, ponavljajućim rutinskim procesima unutar jedne organizacije, koji zahtijevaju razvoj različitih menadžerskih vještina.

Source: www.unsplash.com

To ne znači da se projektni menadžment ne može odvijati unutar organizacije. Na primjer, u sektoru kulture često nalazimo „privremene“ projekte kojima se uspijevaju posmatrati određena ograničenja uz uobičajenu rutinu kulturne organizacije: produkcija nove predstave u saradnji sa drugom organizacijom, upravljanje školskim kulturnim obrazovnim programima koje finansira vanjska zainteresovana strana, itd. Zaista:

  • „Privremeno“ ne znači nužno da je trajanje projekta kratko – odnosi se na njegovu dugotrajnost.
  • Također, „privremeno“ se obično ne odnosi na rezultate projekta, jer većina projekata ima za cilj stvaranje trajnih rezultata.
  • Ishodi projekta mogu biti materijalni ili nematerijalni, jer projekti mogu imati socijalni, ekonomski i ekološki uticaj koji daleko nadživljava projekt. To se posebno odnosi na sektor kulture.
  • Projekt može uključivati jednog ili više pojedinaca, ili jednu ili više organizacijskih jedinica iz različitih organizacija.

Source: www.unsplash.com

Shodno tome, projekt završava kada:

  • Su postignuti ciljevi projekta
  • Se ciljevi projekta ne mogu postići ili se odustane od njih
  • potreba za projektom više ne postoji
  • klijent (kupac ili sponzor) završava projekt

Projektni menadžment primjenjuje i integriše niz procesa koji su kategorisani u pet grupa:

1.Pokretanje

2.Planiranje

3.Izvršenje

4.Monitoring i kontrola

5.Zatvaranje

Source: www.unsplash.com

cubesproject