Tema 1 Razumijevanje marketing mix-a

Marketing mix podržava napore pozicioniranja. To je dinamična kombinacija elemenata čiji je cilj stvaranje vrijednosti za ciljne grupe organizacije, pružajući im prave usluge i proizvode, kroz odgovarajuće kanale, na pravom mjestu i cijeni.

Ukratko, marketinški mix želi privući ciljne skupine u win-win odnos s organizacijom: ciljne skupine zadovoljavaju svoje potrebe kroz ponude organizacije, dok podržavaju ciljeve organizacije (npr. diverzifikacija i povećanje publike; intenziviranje prisustva i potrošnje; zagovaranje, itd.). U skladu s tim, marketing mix prilagođen je prema specifičnom profilu, očekivanjima i potrebama svake ciljne skupine.

Postoje mnogi prepoznatih načina za kategorizaciju marketing mix-a, uključujući teorije 4, 5 ili 7 Ps ili 4 C. Predstavićemo kategorizaciju 5 P, jer se lakše primenjuje na kulturne organizacije.

The 5Ps Marketing Mix as per Kotler & Scheff, 1997. Graph by Maria Kouri

cubesproject