Tema 1 Savjeti za pravilno pisanje prijedloga granta

 1. Temeljito istraživanje
 • Istraživanje i izbor pravih sponzora/ izvora finansiranja
  Izbor partnera koji će biti ključne komponente prijedloga finansiranja
  Ključ uspjeha: upućivanje pravog prijedloga pravom sponzoru/ izvoru finansiranja
 1. Struktura prijedloga
 • Organizacija strukture prijedloga granta kao priče sa početkom (izjava o potrebnim sredstvima), tijelo (prijedlog dizajna/ finansiranja) i zatvaranjem (rezultati).
  Opis sljedećih koraka koji naglašavaju koristi i povrat ulaganja
 1. Komunikacijsko uvjeravanje
 • Važno je jasno istaknuti potrebe prijedloga u dogovoru sa integriranom strategijom organizacije.
 • Budući partner treba biti uvjeren da će organizacija koja „podnosi zahtjev“ svojim fondovima upravljati odgovorno
 1. Usklađivanje budžeta i naracija prijedloga
 • Svaki dio vašeg budžeta trebao bi biti usklađen s naracijom prijedloga..
 • Budžet je često prva stvar koju sponzori/ izvori finansiranja ispituju.

Savjet: Održavajte direktnu interakciju sa sponzorima/ izvorima finansiranja
U većini slučajeva lični – npr. preferira se kontakt putem telefonske komunikacije umjesto bezličnog e-maila.
Direktnost u ljudskim odnosima olakšava objema stranama i čini komunikaciju lakšom i zanimljivijom.

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject