Tema 1 Sponzorstvo

Sponzorstva su finansijska podrška ili podrška u naturi. Firme često sponzoriraju događaje, sajmove, grupe ili dobrotvorne svrhe kako bi postigle određene poslovne ciljeve i povećali svoju konkurentsku prednost.

Iako je sponzorstvo oblik marketinga, on se razlikuje od oglašavanja, koje pokušava nagovoriti kupce da kupuju dijeljenjem određenih poruka o proizvodu ili kompaniji.

S druge strane, sponzorstva ne promoviraju direktno vašu kompaniju ili proizvode. Umjesto toga, vaša kompanija plaća podršku za određeni događaj do kojeg je vašim kupcima stalo. Tada vaše poslovanje sa događajem povezuju kupci, prisutni i mediji. (Friedman, 2017.)

cubesproject