Tema 1 Šta je faza implementacije?

U fazi implementacije (ili izvršenja) se odvija stvarni rad na projektu i gdje se većina vremena, budžeta i radne snage uvlači u projekat. Isporuke postoje kako bi se osiguralo da su ispunjeni zahtjevi projekta.

Implementacija projekta odnosi se na upravljanje resursima za isporuku proizvoda ili rezultata projekta. Glavna briga je slijediti plan projekta i nadgledati obavljeni posao, osiguravajući na ovaj način da isporuka bude:

  • Prema rasporedu
  • U okviru budžetske linije
  • U skladu sa standardima kvaliteta

Projekt se oblikuje tokom faze implementacije. Ova faza uključuje razvoj konkretnih rezultata projekta. U ovoj fazi projekt postaje vidljiv vanjskim pojedincima i entitetima. Faza implementacije je faza stvaranja sadržaja, pa je stoga važno održati zamah. Tokom ove faze projektni tim izvršava posao definiran projektnim planom i vrši potrebna prilagođavanja kad god se bilo koji od projektnih faktora promijeni.

Otkrijte kako postići uspješnu implementaciju projekta koristeći Agile metodologiju!

Discover how to achieve a successful project implementation using the Agile methodology!

cubesproject