Tema 1 Šta je faza monitoringa?

‘Ko kontrolira sadašnjost, kontrolira prošlost. Ko kontrolira prošlost, kontrolira i budućnost’

George Orwell

Faza monitoringa (ili faza kontrole) odvija se zajedno sa fazom implementacije. Kako se projekt razvija, projektni menadžer mora osigurati nesmetan rad zadataka i rezultata, pravovremeno i u skladu sa zahtjevima projekta. Bilo koja prilagođavanja zbog nepredviđenih okolnosti ili promjene smjera mogu se dogoditi tijekom ove faze.

Tokom faze praćenja, projekt menadžeri mogu primijeniti sljedeće:

  • Upravljati resursima
  • Pratiti izvedbu projekta
  • Izvršiti projektne sastanke
  • Izvršiti izvještaje o projektu
  • Ažurirati raspored projekata

Monitoring i kontroling projekata: Pročitajte o 16 najboljih praksi za uspješan projekt!

cubesproject