Tema 1 Šta je faza planiranja?

Faza planiranja važan je dio životnog ciklusa projekta jer kreira mapu puta koju će slijediti projektni tim. Faza planiranja daje detalje i definira ciljeve projekta kako bi se udovoljilo zahtjevima koje je definirala organizacija.

Tokom faze planiranja, projektni menadžeri će morati da:

  • Naprave projektni plan
  • Razviju plan resursa
  • Definišu ciljeve i mjere učinka
  • Predvide rizike, troškove i rokove

Značajan alat za kontaktiranje faze planiranja je pristup logičkog okvira (LFA), metoda koja se koristi za dizajniranje projekta i podršku projektnom planiranju. LFA je razvijen na tablici s redovima i stupcima koji pokrivaju svaki osnovni aspekt projekta i demonstriraju logički odnos između komponenata tablice.

LFA pokriva sljedeće vrste predmeta:

  • Ciljevi projekta (krajnja svrha / primarni cilj i opipljivi rezultati)
  • Aktivnosti potrebne za postizanje ovih ciljeva
  • Resursi potrebni za provođenje aktivnosti
  • Pretpostavke o vanjskim i unutarnjim faktorima (rizici, izazovi i mogućnosti), koji mogu utjecati na projekt
  • Metrike koje će se koristiti za potvrdu da su ciljevi projekta postignuti

Pogledajte osnovne potrebe za savladavanje LFA!

cubesproject