Tema 1 Šta je Marketinški plan?

Istražujući ključne marketinške elemente, sada ćemo vidjeti kako sve to zajedno funkcionira u marketinškom planu (MP). Ovo je dokument koji opisuje marketinšku strategiju koja će pomoći organizaciji da postigne svoje ciljeve. U njemu se navode taktike, sredstva i resursi koji se moraju primijeniti iz marketinške perspektive kako bi se podržala uspješna realizacija strategija organizacije. Stoga bi se MP trebao temeljiti na cjelokupnom strateškom planu organizacije i dopuniti ga kao i ostale poslovne planove organizacije. Sukladno tome, ovisno o dubini potrebnih detalja, MP može biti dio općeg poslovnog plana ili zasebni dodani dokument.

Ovisno o slučaju, organizacija mora imati postavljen MP, revidirati ga prema potrebi i u redovnim intervalima ocjenjivati njegov sadržaj, realizaciju i rezultate. Njegova struktura prati glavne korake izgradnje poslovnog plana. Logično, organizacija treba da ima poslovni plan; u skladu s tim, neke elemente, poput izjave o misiji organizacije, poslovnih ciljeva i općeg S.W.O.T. analize koja bi već trebala biti uspostavljena i može se koristiti u MP.

cubesproject