Tema 1 Šta je životni ciklus projekta?

Životni ciklus projekta je broj i niz faza kroz koje projekt prolazi od nastanka do završetka.

Faze su uglavnom uzastopne, a njihov broj, oblik, strukturu i sadržaj utvrđuje i određuje upravljački tim i potrebe monitoringa uključenih organizacija ili partnera, prirode samog projekta i njegovog specijaliziranog područja primjene.

Faze svakog projekta mogu se analizirati i prepoznati prema ciljevima koji se odnose na njihovu funkcionalnost ili djelomičnost, posredničke rezultate ili rezultate projekta, specifične prekretnice u ukupnom opsegu rada na projektu ili budžet dostupan za svaku fazu.

Uopšteno govoreći, svaka faza ima vremensko ograničenje, sa početnom i završnom tačkom, kao i kontrolnu etapu.

Faze projekta obično se dovršavaju uzastopno, ali se mogu preklapati ovisno o kontekstu i situaciji svakog projekta. Stoga se faze svakog projekta razlikuju u trajanju, aktivnostima i naporu.

 1. Pokretanje
 • Postupak: Izradite projektnu šemu
 • Rezultat: projektna šema
 • Proces: Izrada preliminarne izjave o opsegu projekta
 • Rezultat: Preliminarna izjava o opsegu projekta
 1. Planiranje
 • Proces: Razviti plan upravljanja projektom
 • Rezultat: Plan upravljanja projektom
 1. Implementacija
 • Proces: Usmjeravanje i upravljanje provedbom projekata
 • Izlazi: Ishodi, tražene promjene, informacije o izvedbi rada, implementirani zahtjev za promjenom, korektivne akcije, preventivne akcije, popravak kvara
 1. Monitoring
 • Proces: Praćenje rada na projektu
 • Izlazi: Preporučene korektivne i preventivne radnje, prognoze, preporučeni popravak kvara, tražene promjene
 • Proces: Integrirana kontrola promjena
 • Rezultati: Odobreni i odbijeni zahtjevi za promjenom, odobrene korektivne i preventivne radnje, odobreni i validirani popravci kvara, isporučeni proizvodi, ažuriranja plana upravljanja projektom i izjava o opsegu
 1. Zatvaranje
 • Proces: Zatvaranje projekta
 • Rezultati: Finalni proizvodi, usluge ili rezultati, administrativni postupci i postupci zatvaranja ugovora, ažuriranja sredstava organizacionog procesa
cubesproject