Tema 1 Uvod

Kultura mora biti aktivno uključena u kreiranje politika, kreiranje programa, inovativne procese. Kulturnu administraciju treba mobilizirati kao platformu za međusobno razumijevanje različitih relevantnih konteksta. Tek tada se može dogoditi stvarni održivi razvoj.

Ipak, da bi se kulturni način razmišljanja i djelovanja mogao praktično primijeniti, metode moraju biti utjelovljene. Ovo poglavlje će:

❑Predstavite metode održivog razvoja kao praksu upravljanja kulturom.

❑Ponudite tehnologije za efikasan postupak prijave.

Source: www.xwhyagency.com  

cubesproject