Tema 1 Uzastopni koraci u prikupljanju sredstava

 1. Definicija realnih ciljeva:

Događaji za prikupljanje sredstava uglavnom su fokusirani na prikupljanje sredstava.

Iako prikupljanje novca nije glavni cilj ovog događaja, važno je postaviti realan cilj. Što se tiče sigurnosti, vaš cilj mora biti oko 30% veći od budžeta projekta.

Ključni faktor na događaju prikupljanja sredstava je organizacija mreže prikupljanja sredstava.  

1.Razvijanje saradnje

2.Prikupljanje novca

3.Širenje mreže organizacije

4.Organizovanje širokog spektra događaja za prikupljanje sredstava

Savjet: Vitalno je ispitati prethodne događaje prikupljanja sredstava, kako bi se težilo realnom fondu.

Organizovanje koraka u prikupljanju sredstava

 1. Slučaj podrške: Ovo je zahtjev organizacije investitoru / donatoru. Opisuje viziju i misiju organizacije, te analizira razloge zbog kojih bi potencijalni investitor / donator trebao ulagati u organizaciju u kontekstu prikupljanja sredstava.
 2. Pronalaženje investitora/ Donatora:
  Kategorizacija potencijalnih investitora / donatora na listi prema njihovoj vrijednosti ulaganja / donacije:
 3. Zlatni investiror / donator: osigurava većinu potrebnog kapitala i pomaže u pronalaženju dodatnih investitora / donatora
 4. Investitori / donatori: imaju mali dio kapitala, ali njihov doprinos je podjednako važan
 5. Potencijalni investitori / donatori: organizacija se nada njihovoj podršci, među njima zasad nema saradnje, oni su glavna ciljna skupina.
 6. Realizija investicionog plana :
  1. Organizacija kampanje: uspostavljanje vremenskog okvira (početak – kraj) i definicija ekonomskog cilja
 7. Komunikacija: odabir načina komunikacije s investitorima (brifingi face to face, e-pošta i još mnogo toga) i alata za brifing (video, infografika, slike)
 8. SMART Planiranje ciljeva: specifični, mjerljivi ciljevi doprinose boljem i višem kvalitetu organizacijske kampanje
cubesproject