Tema 2.2 Definicija i planiranje

Definicija i planiranje:

S obzirom na svoju kulturnu i historijsku baštinu, Sarajevo je danas potencijalno najatraktivnije turističko mjesto na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi. Više od četristo godina, džamije, sinagoge, pravoslavne i rimo-katoličke crkve su građene jedne pored drugih. Različite kulture ostavile su značajan trag u arhitekturi, čineći jedinstven spoj različitih arhitektonskih stilova. Građani različitih etničkih i konfesionalnih orijentacija žive i rade zajedno, podižući grad i njegov duh kolektivnosti bez obzira na osvajače i centre odlučivanja koji su se u prošlosti izmjenjivali brže ili sporije ovisno o historijskim i geopolitičkim okolnostima i interesima vremena.

Ovim projektom želimo predstaviti i promovirati turističku atrakciju/lokaciju koja bi objedinila historijske i kulturne karakteristike Sarajeva na jednom mjestu. Ovo bi također predstavljalo polaznu turističku tačku u gradu Sarajevu, čiji bi simbol/pečat označio područje različitih kultura. Projekt pod nazivom SARAJEVO MEETING OF CULTURES ili SARAJEVO SUSRET KULTURA također predstavlja brend budućih aktivnosti u pokušaju promocije Sarajeva kao jedinog grada u Evropi koji može biti simbol multikulturalizma i otvorenosti. Realizacijom ovog projekta značajan doprinos bi bio dat kandidaturi grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture. LOKACIJA koja najbolje pokazuje MEETING OF CULTURES nalazi se u blizini Gazi Husrev-begovog Bezistana (pijace) tj. dvorišta. Geografski (prema kardinalnim uputama) s istoka – Osmanska gradska tržnica i sa zapada – savremena zapadnjačka kultura. Ovo mjesto, obilježeno pečatom „SARAJEVO MEETING OF CULTURES predstavlja jednu tačku i turističku atrakciju sa koje posjetilac može jasno da vidi susret različitih kultura.

Title: Future look (2012)

Sarajevo Meeting of Cultures archives

Source: Design of the logo

Očekivani rezultati do 2014

  S obirom da je sa svim svojim raznim atrakcijama, turistička ponuda Sarajeva u velikoj mjeri usredotočena na područje Općine Centar i Stari Grad, predložena lokacija za projekt pod nazivom Sarajevo Meeting of Cultures  će biti polazna tačka za obilazak grada. (VISION, 2012)

  Pod uslovom da najnovije statisike otkriju da se očekuje povećanje broja turista, grad Sarajevo mora iskoristiti sav njegov potencijal. Istraživanje provedeno kroz razgovore s turistima i ostalim gostima grada pokazuje da gradu nedostaje mjesto koje će omogućiti turistima i posjetiteljima da se identifikuju sa gradom i područjem u kojem se nalaze.

  Otvaranjem ove turističke atrakcije i kvalitetnom promocijom očekje se porast broja turističkih posjeta u Sarajevu. Otvaranje nove lokacije također bi predstavilo i promoviralo grad Sarajevo, kao i njegove partnere.

U okviru procesa planiranja, koji predstalvja drugu fazu projektnog menadžmenta, koordinator projekta piprema nacrt projekta čiji je cilj upoznati voditelja projekta, kao i ostale članova tima s ključnim karakteristikama projekta. U sljedećim fazama planiranja, nacrt projekta će se razviti u opis projekta koji će se sastojati od naziva projekta i identifikacijskog broja, članova projektnog tima, vremenskog okvira (početka i kraj projekta), glavne ciljne skupine i stejkholdere, popis projektnih aktivnosti, obrazloženje, raspoložive unutrašnje i vanjske resurse, planirane troškove za provedbu projekta i njegove aktivnosti u projektu budžeta (pogledajte grafikon na sljedećem slajdu).

cubesproject