Tema 2.4 Performanse i kontrola/monitoring

Osiguranje kvaliteta kao instrument za uspješno upravljanje projektima tokom cijelog projektnog procesa. Često se preklapa tokom faza projekta, slijedeći jasno planirane pokazatelje uspjeha kao alat za razvoj ili za ispravke.

Kvalitet nikada nije nesreća; uvijek je rezultat velike namjere, iskrenog napora, inteligentnog usmjeravanja i vještog izvršenja; predstavlja mudar izbor mnogih alternativa.”

William Adelbert Foster

ili aktivnosti. Često nailazimo na izraze koji se koriste u procesu kontrole organizacija i njihovog upravljanja. U svrhu ove studije slučaja koristit ćemo monitoring kao alat za kvalitetu realizacije projekta.

Monitoring je posmatranje i ispitivanje jednog dijela procesa koji uključuje definirani i ciljani odabir polja posmatranja, sistematsko prikupljanje i proizvodnju podataka i informacija tokom određenih aktivnosti. Nadzor započinje fazom planiranja i u osnovi je osnovni element upravljanja i odnosi se na rezultate, posljedice, procese, efekte i postavke cijelog projekta.

Monitoring se može provesti u nekoliko faza s više ključnih tačaka i podtačaka.

  • Prva faza naziva se faza analize i izrade, drugim riječima mapiranje procesa. U ovoj fazi je potrebno napraviti odgovarajuće šeme (nacrte), izvršiti prikupljanje mogućih i dokumentovanih opisa postupaka i stečenih rutina rada koje postoje u organizaciji.
  • Druga faza podrazumijeva odgovor na pitanje u kojoj je mjeri projekt orijentiran na zahtjeve krajnjih korisnika (kupaca, obožavatelja, publike, sponzora, medija i javnosti). To će ujedno biti dodatni razlog za obavezni pristup preciznoj analizi ovih zahtjeva. S tim u vezi, ovo je faza koja se odnosi na formulaciju jasnog mjerenja kvaliteta i izradu jednostavnog vodiča za sve važne aktivnosti.
  • Treća faza se naziva i fazom poboljšanja. To je faza u kojoj se izvode kontinuirane kontrole sistema kvaliteta organizacije.
  • Četvrta faza je faza evaluacije, donošenja odluka i interne kontrole koju provodi rukovodstvo projekta ili vanjska koju provodi neovisna kontrolna institucija.

Title: Installation of the Landmark Sarajevo Meeting of Cultures

Sarajevo Meeting of Cultures archives

Title: Installation of the Landmark Sarajevo Meeting of Cultures

Sarajevo Meeting of Cultures archives

cubesproject