Tema 2 Definicija SDG-s

SDG su navigacijske strukture za radnje koje treba slijediti. SDG-ovi pružaju prolaze kroz koje možete dugoročno protumačiti vaš utjecaj.

Generalna skupština UN-a usvojila je 2015. „Agendu za održivi razvoj do 2030.“. To je bio poziv svijetu da promijeni perspektivu i ponaša se u skladu s tim.

Nijedan razvoj ne može biti održiv bez uključivanja kulture. Kultura služi kao katalizator za ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja da isplivaju.

UNESCO je ključna institucija odgovorna za prepoznavanje kulture u okviru 17 ciljeva održivog razvoja. Ovdje je pregled svih SDG-a sa relevantnim podacima za svaki od njih.

Nema siromaštva. Ipak, gotovo polovina svjetske populacije živi u siromaštvu, a nedostatak hrane i čiste vode ubija hiljade svakog dana u godini.

Nula gladi. Prehrambeni i poljoprivredni sektor nudi ključna rješenja za razvoj i ključan je za iskorjenjivanje gladi i siromaštva.

Dobro zdravlje i dobrobit.
Osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve uzraste od suštinske je važnosti za održivi razvoj.

Kvalitetno obrazovanje. Dobijanje kvalitetnog obrazovanja temelj je poboljšanja života ljudi i održivog razvoja.

Ravnopravnost spolova. Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već neophodan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet.

Čista voda i sanitarije.
Čista, svima dostupna voda važan je dio svijeta u kojem želimo živjeti.

Pristupačna i čista energija.
Energija je presudna za gotovo svaki veći izazov i priliku.

Dostojanstven rad i ekonomski rast. Održivi ekonomski rast zahtijevaće od društava da stvore uslove za kvalitetna radna mjesta.

Industrija, inovacije i infrastruktura. Ulaganja u infrastrukturu presudna su za postizanje održivog razvoja.

Smanjene nejednakosti.
Da bi se smanjile nejednakosti, politike bi u principu trebale biti univerzalne, obraćajući pažnju na potrebe ugroženog i marginalizovanog stanovništva.

Održivi gradovi i zajednice.

Treba postojati budućnost u kojoj gradovi pružaju mogućnosti svima, s pristupom osnovnim uslugama, energiji, stanovanju, prijevozu i još mnogo toga.

Odgovorna potrošnja i proizvodnja.

Klimatske akcije. Klimatske promjene globalni su izazov koji pogađa sve i svugdje.

Život pod vodom. Pažljivo upravljanje ovim ključnim globalnim resursom ključna je karakteristika održive budućnosti.

Život na kopnu. Održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti degradaciju zemljišta, zaustaviti gubitak biodiverziteta.

Mir, pravda i jake institucije.

Pristup pravdi za sve i izgradnja efikasnih, odgovornih institucija na svim nivoima.

Partnerstva. Revitalizirajte globalno partnerstvo za održivi razvoj.

SDG imaju interni kapacitet za rad na više domena odjednom: društvenom, organizacionom i ličnom. Stoga se vrši takav efekt:

-To daje smisao procesu.

-Usklađuje akcije.

-Ona transformiše tržišta u ekosisteme.

Znati samo to trebalo bi biti dovoljno da pronađete SDG-ove koji odgovaraju vašem identitetu i rastu.

cubesproject