Tema 2 “Ključ” uspjeha u planu prikupljanja sredstava

❑Plan na koji se organizacija oslanja je da koordinira naporima i postigne ekonomski cilj.

❑Plan prikupljanja sredstava je osnovni faktor u postignućima prikupljanja sredstava.

Plan prikupljanja sredstava sastoji se od ovih osnovnih komponenata:

 1. Sažetak i opis projekata finansiranja
 2. 2. Pregled organizacione structure
 3. Određivanje strateških ciljeva
 4. Izrada plana i budžeta za razvoj projekata
 5. Širenje i prenos rezultata projekta

1.Sažetak

Detaljan opis finansiranih projekata, kao i misija, vizija i ciljevi organizacije

Vizija: definira identitet organizacije. Odnosi se na buduće usmjerenje i ambicije organizacije.

Misija: tačan opis svojstava organizacije.

Image source: https://pixabay.com/

 1. Organizacijska struktura
 • Funkcija u odjelu organizacije čiji je cilj postizanje općeg cilja.
 • Pregled pravne, administrativne i ekonomske strukture organizacije

Ljudski resursi: zajednička vizija, zajednički cilj i specifični ciljevi

 

Pokušaj upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom, strukturama i infrastrukturamaà dobit, dobra reputacija, zadovoljni poslodavci

 

Olakšavanje rukovodioca određenim kompetencijama osoblja (borbe oko izbjegavanja rangiranja)

 

Savjet: U tom dijelu plana prikupljanja sredstava moraju se identificirati i predstaviti „slabosti“ i „nedostaci“ koji bi mogli ometati postizanje ciljeva.

 1. Strateški ciljevi
 • Sadržaj mjerljivih primarnih ciljeva organizacije
 • Analiza strateškog plana za postizanje cilja organizacije
 • Metodologija mjerenja napretka i postignuća

Uzroci ulaganja

Organizacija „otkriva“ javnosti razlog zašto je postupak prikupljanja sredstava neophodan i kako će se njihov kapital rasporediti

Reference o tome na koji način će kapital investitora doprinijeti postizanju glavnog cilja. Svaka aktivnost bi se trebala odnositi na pojedine ciljeve i također potrebno je naglasiti prihode i rezultate.

 Prijedlog bespovratnih sredstava

(S.M.A.R.T.)

Savjet: Fleksibilnost i prilagodba. Aktivnom planu su potrebne izmjene kako bi se kombinirala očekivanja od projekta.

  1. Vremenski rok i budžet
  • Spisak kapitala i operativni troškovi
  • Postavljanje vremenskih rokova koji bi mogli uključivati
  • Procjena iznosa prikupljanja sredstava i procjena korištenja resursa

Glavni partneri i preduvjet komunikacije

 

Rokovi

Datumi zakazanih sastanaka ili događaja.

 

 

 1. Promocija/ Marketing
 • Plan promocije i publikacija o misiji i uslugama organizacije, ne samo kod potencijalnih sponzora, već i u društvu:

    – Otkrivanje ciljne grupe

   – Učinkovito komuniciranje sa publikom

Fundraising 101: Rueben Mayes at TEDxWSU 2014

6.Osnove prikupljanja sredstava

Cilj organizacije treba uskladiti s ciljem sponzora (ograničiti mogućnost odbijanja projekta – zajednički ciljevi).

Potrebno je izraditi plan koji definiše rokove za finansijske transakcije.

7 ključnih elemenata za uspješnu strategiju prikupljanja sredstava

1.Predanost / obaveza: stvoriti partnerstvo zasnovano na povjerenju

2.Slučaj podrške: ukratko su navedeni razlozi za plan i finansiranje

3.Učinak donacija u lokalnom društvu

4.Brojivi rezultati

5.Načini korištenja sredstava: Sponzor mora znati kako će organizacija iskoristiti sredstva, a paralelno s tim organizacija bi trebala razmotriti i uvažiti razmatranja sponzora.

6.Specifikacija strateškog cilja

7.Administracija / nadzor: sponzor očekuje da će svojom donacijom steći priznanje i čast.

cubesproject