Tema 2 Ključna pitanja u pisanju prijedloga za grant

  • Glavna svrha prijedloga za finansiranje je postizanje saradnje sa potencijalnim sponzorom/ izvorom finansiranja.
  • Odgovaranje na osnovna ključna pitanja je važan proces.

Savjet: Formulišite prijedlog finansiranja u formatu pitanja i odgovora, ako vam pomaže!

Ko ste vi i koje su kvalifikacije organizacije?

Odgovor ima za cilj da privuče pažnju sponzora/ izvora finansiranja kako bi se pročitao cijeli prijedlog a ne samo detalji o budžetu.

✔Pametna prezentacija organizacije
Stvaranje odnosa povjerenja

Koja su pitanja koja treba riješiti?
Ova sekcija je od presudnog značaja, jer je tajna iza pisanja pobjedničkog poslovnog prijedloga razumijevanje potreba sponzora/ izvora finansiranja i najbolje “rješenje” za te potrebe.

Savjet: Ispričajte kratku priču o pravcu organizacije.

Image source: https://pixabay.com/

Kako planirate riješiti ova pitanja?

Opis implementacije projekta/ programa od početka do kraja njegovog trajanja.

✔Tačne statistike kako bi sponzor/ izvor finansiranja prepoznao parametre sporazuma.

✔Zadaci u kontekstu implementacije projekta
Završen akcioni plan za integraciju i praćenje zadataka opisanih u prijedlogu.

Koliko će trajati predloženi projekt?

  • Definicija vremenskog okvira za završetak projekta.
  • Realna očekivanja i očekivani rezultati.
    Ciljevi i rezultati koji ispunjavaju mogućnosti organizacije u to vrijeme.
  • Formulacija fleksibilnog oblika prijedloga.

Image source: https://pixabay.com/

Koliko će to koštati?

Troškovi su temeljna komponenta vašeg poslovnog prijedloga, a ovo je modul u kojem će sponzor / izvor financiranja temeljito ispitati uzimajući u obzir njegovu logiku i stabilnost.

Savjet: Predstavite detaljan sažetak troškova u naraciji prijedloga (bez obzira na proračun).

Ko će biti uključen u projekt?

Predstavite jasan, ali sažet dokument u vezi sa članovima tima koji učestvuju u projektu (i njihovim kvalifikacijama), kao i mogućim / potrebnim vanjskim partnerima.

✔Počnite sa kratkom biografijom za svakog člana.
Organizujete sastanak upoznavanja čitavog tima. 

Savjet: Najbolji način da se ovaj dio predstavi je upotreba kratkih i sažetih rečenica u obliku tačaka.

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject