Tema 2 Komunikacijski planovi

Definicija komunikacijskog plana

Kada kompanija kreira novi proizvod, uvijek se suoči sa sljedećim pitanjima: Kako privući više ljudi na našu web stranicu? Kako razgovarati o tome na društvenim mrežama? Bilo da radite za agenciju, neprofitnu organizaciju ili kompaniju, potreban vam je solidan plan.

Komunikacijski plan može olakšati pojašnjenje lansiranja i službeno odrediti poruke koje će se dostaviti ciljanoj publici. Identificira poruke koje trebate promovirati, prema kome institucija cilja poruke i na kojem kanalu.

Dobar plan komunikacije postavlja očekivanja komunikacijske akcije (npr. kampanje) „za ono što dolazi prije“. Definira uspjeh za portal vijesti vaše organizacije i štiti vas od nerealnih zahtjeva ili zahtjeva izvan dometa.

cubesproject