Tema 2 Pet ključnih faza životnog ciklusa projekta

Projektni menadžeri koji žele razumjeti svoj proces i raditi u skladu sa najboljim praksama, vode se Institut Projektnog Menadžmenta PMI standardima prakse, koji ocrtva život upravljanja projektnim cklusom. Život ciklusa bilo kojeg projekta može postati zbunjujući. Mnogo se aktivnosti odvija u različitim fazama projekta.

Faze projekta čine životni ciklus projekta i kao takve, faze su prilagođene potrebama projekta. Prema PMBOK® Guide, elementi životnog cikusa projekta trebaju definirati:

  • Koji posao se treba obaviti?
  • Koji se ishodi moraju generisati i pregledati?
  • Ko mora biti uključen?
  • Kako kontrolisati i odobriti svaku fazu?

Prema PMI, “projektni menadžment je primjena znanja, vještina, alata i tehnika na širok spektar aktivnosti koje zahtijevaju kreiranje posebnog specifičnog projeka.“ Postoji pet faza projektnog menadžmenta i ako životni ciklus pruža visokiu razinu pogleda na projekt, faze su putokaz za njegovo ostvaranje.

cubesproject