Tema 2 Piprema budžeta

Razumijevanje zahtjeva sponzora / izvora finansiranja

  • Opći troškovi
  • Vremenski period obuhvaćen grantom
    Konkretne informacije (primjer: ako je novac namijenjen kulturnom događaju, sponzor/ izvor financiranja treba znati detalje poput određenog datuma i tačne lokacije itd.)

Saradnja

  • Temeljito ispitivanje informacija o podjeli odgovornosti u kontekstu implementacije prijedloga finansiranja.

Image source: https://www.pexels.com/

Usklađivanje vašeg budžeta s naracijom vašeg prijedloga

Osim budžeta, većina sponzora/ izvora finansiranja želi narativ prijedloga granta u kojem se objašnjavaju ciljevi programa finansiranja i izvršenje zadatka.

Savjet: Poboljšajte svoje šanse za odobrenje! Provjerite je li vaš grant budžet u skladu s vašim narativnim prijedlogom. Na primjer, ako se radi o prijedlogu za finansiranje, radi se o jednogodišnjem programu, u vašem narativu treba biti jasno navedeno da će program trajati godinu dana, a vaš bi budžet trebao odražavati troškove za ovaj vremenski period.

Image source: https://pixabay.com/ 

cubesproject