Tema 2 Smjernice za uspješne crowdfunding kampanje

Iza svake uspješne kampanje krije se marketinški plan i organizirani napor koji se sastoji od 3 dijela:

 1. Priprema
 • Oglašivanje unaprijed: oni koji imaju direktan interes treba informirati kada kampanja počne.
 • Omot za medije/ štampu: promocija u lokalnim vijestima će privući veći broj potencijalnih investitora.
  Osiguranje ranih pristalica: osiguravanjem ranih odobrenja, prikupljanje sredstava neće početi od nule.
  Utvrđivanje finansijskog plana
 1. Rast
 • Razviti mrežu: povećati domet. Veliki dio uspjeha dolazi od upotrebe društvenih medija ili slanja e-mailova. (način pristupa zavisi od profila investitora: saopštenja za javnost, biltena, privatnih mail-ova)
  Pametni, moćni i impresivni naslovi: naslov kampanje, opisuju misiju organizacije.
  Kombinujte fotografije i video snimke visokog kvaliteta: imaju sposobnost da privuku pažnju javnosti, da motivišu publiku, te da doprinesu podizanju odgovarajuće količine sredstava.
 1. Posmatranje
 • Redovni brifingi o napredovanju crowdfundinga: objavljivanje ažuriranja najmanje jednom sedmično, i za negativne i pozitivne ispade
  Prilagodite cilj: ako se uslovi promjene ili je napredak sporiji od predviđenog, cilj se mora biti prilagoditi.

Tips:

Pažnja!!

Kreirajte kampanje sa kratkim naslovom (4-8 riječi), jer su uspješnije.

 

Napredak dizajna u crowdfunding kampanji sličan je organiziranju napretka događaja za prikupljanje sredstava (postavite realan cilj – odaberite ciljnu grupu publike – koristite društvene medije).

 

Od izuzetne je važnosti da organizacija iskaže zahvalnost i uvažavanje svakom od donatora nakon podizanja završetka prikupljanja sredstava.

Pošaljite zahvalnice lokalnim masovnim medijima za podršku projektu organizacije.

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject