Tema 2 Sponzorstvo kao partnerstvo

Donesite veću vrijednost sponzoru!

Razumite ciljeve

Obavezno imajte jasnu predstavu o ciljevima sponzora i ciljevima polaznika.

Edukujte svog sponzora

Pružite svom sponzoru informacije o prethodnim događajima, objasnite mu one najbolje i predložite strategiju koja će dovesti do optimalnih rezultata.

Olakšajte komunikaciju i umrežavanje

Pokušajte pružiti sponzoru više mogućnosti za interakciju sa njegovom ciljnom publikom

Opravdajte investiciju
Pomozite sponzoru da stekne jasnu sliku utrošenog novca i koristi koje dobije zauzvrat.

cubesproject