Tema 2 Studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti određuje hoće li projekt uopće biti uspješan. To je obično prva aktivnost koja se provodi mnogo prije nego što se pokrenu bilo koji drugi koraci za daljnji razvoj sljedećih zadataka projekta. To je jedan od najvažnijih, ili čak najvažniji faktor u određivanju da li se određeni projekat može konačno planirati i provesti. Studija izvodljivosti identificira tržišne mogućnosti i ciljeve projekta (ako je primjenjivo), provodi istraživanje tržišta kako bi prepoznala i istakla njegove glavne ciljeve, otkrila potencijalne prepreke i uska grla i dala alternativna rješenja. Štaviše, definira varijable u vremenskom okviru, potrebe za budžetom, zakonske i radne zahtjeve, te stoga određuje da li je projekat izvediv, ali i profitabilan i koristan za organizaciju.

Pogledajte primjer koji govori o tome zašto je studija izvodljivosti važna!

Ključni elementi studije izvodljivosti uključuju:

  • Tehnička sposobnost i resursi organizacije za preduzimanje projekta
  • Finansijski resursi organizacije za poduzimanje projekta i dovoljna analiza troškova i koristi kako bi se zagarantovala uspješna budućnost projekta
  • Pravni zahtjevi projekta i sposobnost organizacije da ih ispoštuje
  • Rizik povezan s projektom i ako je to isplativo za organizaciju na osnovu opaženih koristi
  • Operativna izvodljivost projekta u smislu zadovoljavanja potreba organizacije rješavanjem problema i / ili iskorištavanjem identificiranih prilika
  • Vremenski okvir projekta u smislu profitabilnosti u razumnom roku

Pročitajte više o ključnim elementima studije izvodljivosti!

cubesproject