Tema 2 Uključivanje stejkholdera

Zajednica nije jedini važni stejkholder čije potrebe, očekivanja, ciljevi i mogućnosti moraju biti uzeti u obzir. Ostale zainteresirane strane relevantne za proces umrežavanja su sljedeće:

  • Lokalno stanovništvo;
  • Kreativni igrači;
  • Lokalna preduzeća;
  • Lokalne organizacije;
  • Lokalne vlasti.

Postoji nekoliko metodoloških načina uključivanja stejkholdera, koji se mogu nazvati alatima za sudjelovanje.

Source: Nina Strehl on Unsplash.

cubesproject