Tema 2 Upravljanje resursima

Upravljanje resursima je postupak unaprijed planiranja, raspoređivanja i raspodjele vaših resursa kako bi se povećala efikasnost.

Resurs je sve što je projektu potrebno da bi se zadatak mogao implementirati, poput skupova vještina radne snage ili usvajanja novog ili specifičnog softvera. Na primjer, za planiranje događaja, nekoliko resursa uključuje organiziranje radnog osoblja, pronalaženje odgovarajućih promotivnih prodavača, ulaganje u odgovarajući softver za mrežne registracije i budžetiranje.

Upravljanje resursima usredotočeno je na optimizaciju i efikasnost. Ako i kada ste svjesni šta projekat treba da postane uspješan, tada možete učinkovito shvatiti kako efikasno, dovoljno i efikasno planirati resurse.

Pogledajte Planiranje resursa za projekte: Vodič - Trening za upravljanje projektima!

cubesproject