Tema 3 Alati za učešće

  • Sastanak zajednice

Zbližavanje ljudi i resursa, donošenje boljih odluka i postizanje primjerenijih rezultata, izgradnja osjećaja zajedništva.

  • Radionica dizajna

Radionica koja uključuje zajednicu i druge ključne stejkholdera koja je usmjerena na stvaranje ideja za razvoj.

  • Fokus grupe

Sastanak strukturirane grupe sastavljen od stejkholdera. Koristi se za testiranje razlika, stepena konsenzusa i razmatranja mišljenja između grupa.

  • Participativna procjena

Pristup participacije radi stjecanja brzog, dubinskog razumijevanja zajednice ili određenih aspekata zajednice, koristeći vizuelne tehnike, modele, rangiranje, diskusije, mapiranje.

  • Dizajn igre

Izuzetno vizualan način omogućavanja ljudima da istražuju razne mogućnosti putem interaktivnih metoda igara.

cubesproject