Tema 3 Dizajniranje marketinškog plana, faza 2

MARKETINŠKI PLAN – Slijedeći analizu stanja i uzimajući u obzir misiju i strateške ciljeve organizacije, razvijaju se detalji MP.

Prvi korak je postavljanje marketinških ciljeva, koji bi idealno trebali dopuniti i podržati ostale ciljeve organizacije, kao što je, na primjer, podrška socijalnoj misiji organizacije, financijsko kapitaliziranje od ponude organizacije ili inoviranje kulturnih proizvoda organizacije. Zbog toga poslovno planiranje u bilo kojem organizacionom sektoru (npr. marketing, proizvodnja, ljudski resursi, finansije itd.) zahtijeva saradnju šefova različitih uključenih odjela kako bi planovi bili koherentni, komplementarni i podržavajući svaki od njih. drugog i „krovnog“ strateškog plana organizacije.

Ciljevi moraju biti S.M.A.R.T., odnosno specifični, mjerljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni.

Sljedeći korak u procesu dizajniranja MP-a je odabir ciljne grupe (a) prema prethodno postavljenim marketinškim ciljevima. U skladu s tim, mora se odlučiti za specifičnu kombinaciju marketinških alata kako bi se postigao svaki postavljeni cilj. Kao što je već spomenuto, marketing mix je fleksibilan i ovisno o postavljenim ciljevima i odabranim ciljnim skupinama, organizacija mora definirati odgovarajuću upotrebu taktika na osnovu 5 elemenata proizvoda, mjesta, cijene, promocije i ljudi.

Koristan alat koji pomaže u povezivanju organizacijskih ciljeva, ciljnih grupa i elemenata Marketing Mix-a je Ansoff Matrix u kombinaciji s McCarthy & Jinett’s model sudjelovanja.

Bespotrebno je reći da izbor marketinške taktike ovisi o proračunu i drugim resursima (npr. ljudima, infrastrukturi, tehnologijama itd.) dostupnim za ostvarenje marketinških ciljeva. Stoga je budžetiranje i raspodjela resursa neizostavan dio MP.

Budući da su ciljevi vremenski ograničeni, vremenske šeme su također važne za postavljanje vremenskog okvira i rokova za završetak određenih planiranih akcija, kao i prekretnice evaluacije koje pomažu u kontroli efikasne realizacije MP. Korisni alat za planiranje vremena je Ganttov dijagram.

Pitanja koja treba postaviti prilikom izrade marketinškog plana uključuju:

  • Kakva je trenutna situacija u vašoj organizaciji?
  • Koja su vaša ciljna tržišta?
  • Koji su vaši ciljevi?
  • Kako će se ocijeniti njihova realizacija?
  • Koji ćete marketing mix (taktike / alate) koristiti?
  • Koliko će to koštati?
  • Ko će biti uključen i u kojem svojstvu?
  • Koji je vremenski okvir vaših postupaka?

Source: Anthony Shkraba, www.pexels.com

cubesproject