Tema 3 Događaji za prikupljanje sredstava i društveni mediji

 • Strategija društvenih medija važan je alat u marketingu događaja koji poboljšava očekivane rezultate.
 • Pruža priliku za povećanje broja pratioca, a nakon toga i kupaca organizacije.

1.Usredotočite se na društvenu mrežu i prenesite relevantni sadržaj

2.Pozovite prijatelje

3.Podijelite objavu na drugim društvenim mrežama

 

Svojstva prije događaja

Pravljenje događaja:

 • Fokusirajte se na 1 ili 2 platforme društvenih medija (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
 • Odaberite platforme s obzirom na broj pratioca
 • Postavite datum, vrijeme i lokaciju
 • Podijelite objavu s informativnim kontekstom

Takmičenja (kao motivacijaska tačka):

 • Dijeljenjem ove objave pružate izazov pratiocima da učestvuju
 • Objašnjavanje broja pobjednika i trajanja takmičenja

Reklamiranje:

 • Precizne objave u svakoj aplikaciji
 • Povećajte interaktivnost

Koristite hashtagove:

 • Olakšava pretraživanje samo s jednim „klikom“
 • Povećava uvid u objave
 • Poboljšava preglede iz cijelog svijeta

Korištenje audiovizuelnog materijala

Videozapisi su živopisan i interaktivan način prenošenja poruke direktno na kupca.

 

Radikalno omogućava utjecaj na publiku (u poređenju sa slikama). Lakše je gledati nekoga tko priča priču nego je čitati samostalno.

Image source: https://unsplash.com/

Tips:

Ideje i prijedlozi:

 • Predstavite intervju suosnivača organizacije koji objašnjava važnost i ciljeve događaja.
 • Audiovizuelni materijal koji pokazuje istaknute tačke pripreme događaja.

 

Tokom događaja

Live streaming (Facebook Live):

 • Pruža priliku bilo kojem natjecatelju da gleda događaj ako ne može biti prisutan.
 • Prikazuje istaknute videozapise (5-15 minuta) (npr. važna najava, broj donacija)
 •  

Hashtags’ prikazi:

 • Veza sa takmičarima
 • Interakcija sa pratiocima: «lajkovi», objave, komentari

Objave tokom događaja:

 • Interakcija s natjecateljem koji ne može biti prisutan,
 • Interakcija s onima koji još nisu stigli,
 • Slike ili kratki videozapisi koji prikazuju publiku.

After the event

Fotografije/ video zapisi:

 • Potaknite pratioce da dodaju oznake i dijele najvažnije dijelove,
 • Promocija lojalnosti

Komentari i dojmovi:

 • Uzimajući u obzir komentare, moguće je dobiti inspiraciju za stvaranje budućeg događaja
 •  

«Hvala»:

 • Šaljite lične poruke putem e-maila ili mobilnog telefona
 • Recite “hvala” javnosti na podršci
  Objavite konačni iznos sredstava kako biste naglasili važnost događaja
cubesproject