Tema 3 Izradite plan resursa

Projektni tim je skupina ljudi koji zajedno rade na zajedničkom cilju i na stol iznose vrijedne i jedinstvene vještine. Identifikacija članova vašeg projektnog tima, definiranje identiteta vašeg tima i standardizacija njegovih operativnih praksi presudni su za uspješan projekt. ‚

Skupština Evropskih regija, 2020

Prilikom sastavljanja tima za upravljanje projektima neophodno je uzeti u obzir sljedeće:

Razumijeti obim projektnih aktivnosti doprinosi učinkovitim i strategijskim izborima o članovima projektnog tima

Raznolik set jedinstvenih i važnih vještina je ključan; stoga, morate mudro birati. Ukoliko projektni tim ne posjeduje određeni set vještina, onda ste u riziku da vaši zadaci budu neadekvatno ili nepotpuno završeni. Previše profesionalih lica sa istim ili sličnim vještinama mogu uzrokovati nesuglasice ili neslaganja oko vlasništva projektnih rezultata.

Radnici koji su preopterećeni poslom mogu prouzrokovati zastoje u radu. Pronađite članove tima koji su dostupni da na učinkovit način rade na projektu

Jako je važno shvatiti i prihvatiti činjenicu da ljudi imaju drugačije stilove rada, te i na koji način ove različitosti mogu uticati na dinamiku i učinkovitost projektnog tima

Konzorcij

Projekti su obično strukturirani kao saradnja ili konzorcij između grupe partnera koji dijele zadatke i odgovornosti. U okviru ovog koncepta, partneri se moraju međusobno dopunjavati, ali moraju imati sličan interes za zajedničko pitanje kojim će se baviti u okviru projekta. Nadalje, Konzorcij mora uspostaviti upravljačke strukture i postupke prilagođene vrsti i složenosti projekta. Stoga je vitalno osigurati da svi projektni partneri jasno razumiju prirodu suradnje i da su joj u potpunosti predani.

Pogledajte kako radi model Konzorcija!

cubesproject